۱۳۹۸-۱۱-۰۱ - ۷:۵۴

مبادی مجاز صادرات فرآورده‌های نفتی اعلام شد

وزیر نفت منشاء‌های مجاز برای صادرات همه فرآورده‌های نفتی، انواع مشتقات نفتی و محصولات نهایی آنها را به ستاد مبارزه با قاچقا کلا و ارز و ابلاغ کرد.

به گزارش “ عصر صنعت ” ؛ بیژن زنگنه وزیر نفت با ابلاغ بخشنامه‌ای به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، منشاء‌های مجاز برای صادرات همه فرآورده‌های نفتی، انواع مشتقات نفتی و محصولات نهایی آنها را اعلام کرد.

متن ابلاغیه وزیر نفت به علی مویدی خرم‌آبادی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمده به شرح زیر است:
با سلام- به استناد و در اجرای مصوبه شماره ۸۶۹۷۵/ ت ۵۶۹۷۲ ه تاریخ ۱۱ مهرماه ۱۳۹۸ هیئت محترم وزیران و نیز مصوبه شماره ۱۴۰۳۷/ ت ۵۵۳۲۶ ه تاریخ ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ هیئت وزیران و دستورعمل ماده ۴۵ آئین‌نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شرکت‌های یاد شده زیر به عنوان منشاء‌های مجاز تولید انواع فرآورده‌های نفتی، مشتقات نفتی و محصولات نهایی آنها اعلام می‌شوند.

با توجه به اینکه ملاک عمل گمرک جمهوری اسلامی ایران در صادرات کالاهای موضوع این نامه، سامانه ثامن می‌باشد، لذا خواهشمند است به‌منظور تسهیل در کار گمرک و مبارزه با قاچاق موارد یاد شده، دستور فرمائید با فوریت مفاد این نامه به‌طور کامل در سامانه «ثامن» درج و اعمال شود تا گمرک جمهوری اسلامی ایران بتواند مصوبه‌های یاد شده هیئت محترم وزیران را عملیاتی و اجرا کند.

* فاکتورهای منشأ معتبر صادر شده تاکنون، تا پایان ۳۱ خردادماه ۱۳۹۹ معتبر خواهد بود و از تاریخ یکم بهمن ماه ۱۳۹۸، منشاء‌های مجاز برای صادرات انواع هیدروکربورها و محصولات موضوع تعرفه‌های مندرج در مصوبه‌های یاد شده هیئت محترم وزیران ترتیبات و موارد مندرج در این نامه تنها ملاک عمل و اقدام گمرک، خواهد بود.
خواهشمند است به‌منظور حفظ منافع ملی و جلوگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی، دستور مؤکد فرمائید که این موارد به دقت رعایت شود.
*صادرات انواع هیدروکربورها و موارد مشمول این ابلاغیه حتی اگر در تحت عنوان تعرفه‌های دیگر کتاب مقررات واردات و صادرات، مانند فصول ۲۹، ۳۲، ۳۴ و ۳۸ برای صادرات اظهار شوند، مشمول اعلام منشأ مجاز به ترتیب مقرر در این ابلاغیه می‌باشند.
*تاکید می‌کند که این ابلاغیه صرفاً ناظر بر اعلام منشاء‌های مجاز برای صادرات کلیه فرآورده‌های نفتی، انواع مشتقات نفتی و محصولات نهایی آنها می‌باشد و لذا صادرات دیگر محصولات شرکت‌های نامبرده شده در بند «د» این ابلاغیه (شرکت‌های پتروشیمیایی)، کماکان طبق روال قانونی مورد عمل فعلی ادامه خواهد یافت.
بند الف – شرکت‌های تابعه وزارت نفت به ترتیب زیر منشاء‌های مجاز تولید انواع فرآورده‌ها و مشتقات نفتی و محصولات نهایی آنها می‌باشند:
الف- ۱- شرکت ملی نفت ایران
الف – ۲- شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران
الف -۳- شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران
الف – ۴- شرکت ملی گاز ایران
بند ب – پالایشگاه‌های نفت به ترتیب زیر منشأ مجاز تولید انواع فرآورده‌ها و مشتقات نفتی و محصولات نهایی آنها می‌باشند:
ب- ۱- پالایشگاه آبادان
ب- ۲- پالایشگاه تهران
ب- ۳- پالایشگاه اصفهان
ب- ۴- پالایشگاه شازند اراک
ب – ۵- پالایشگاه تبریز
ب- ۶- پالایشگاه شیراز
ب- ۷- پالایشگاه بندر عباس
ب- ۸- پالایشگاه ستاره خلیج فارس
بند «ج» – شرکت‌های تولیدی روغن موتور و روغن صنعتی و قیر به ترتیب زیر، صرفاً منشأ مجاز صادرات محصولات تولیدی خود می‌باشند:
ج -۱- شرکت نفت پارس، شرکت نفت سپاهان، شرکت نفت بهران و شرکت نفت ایرانول برای صادرات انواع روغن موتور و روغن‌های صنعتی، انواع روغن پایه، اکسترکت، پی‌دی‌ای‌تار، رابر پراسس اویل، اسلک وکس، پارافین و فوتس اویل موضوع تعرفه شماره‌های ۲۷۱۱۰۱۹۱۰، ۲۷۱۰۱۹۳۰، ۲۷۱۰۱۹۴۰، ۲۷۱۰۱۹۵۰، ۲۷۱۲۹۰۲۰،۲۷۱۰۲۰۰۰ ،۲۷۱۰۹۹۰۰.
تبصره – در مورد روغن‌های صنعتی حاصل از تصفیه دوم، مطابق نظر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز عمل شود.
ج -۲- برای صادرات قیر، دارا بودن مجوز منشأ منتهی به پالایشگاه‌های یادشده در بند (ب) این ابلاغیه الزامی است.
ج -۳- در مورد روغن‌های صنعتی حاصل از تسویه دوم، مطابق دستورعمل ماده ۴۵ ابلاغی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدام شود.
بند د – شرکت‌های پتروشیمیایی زیر صرفاً برای صادرات هیدروکربورهای تولیدی خود، منشأ مجاز تولید می‌باشند:
د- ۱- صنایع پتروشیمی خلیج فارس
د -۲- پتروشیمی بندرامام
د -۳- پتروشیمی نوری
د -۴- پتروشیمی آریا ساسول
د -۵- پتروشیمی پارس
د -۶- پتروشیمی ایلام
د -۷- پتروشیمی کاویان
د -۸- پتروشیمی شیمی بافت
د -۹- پتروشیمی امیر کبیر
د -۱۰- پتروشیمی بوعلی
د -۱۱- پتروشیمی مارون
د -۱۲- پتروشیمی مروارید
د -۱۳- پتروشیمی خارک
د -۱۴- پتروشیمی بوشهر
د -۱۵- پتروشیمی جم
د -۱۶- پتروشیمی شازند اراک
د -۱۷- پتروشیمی تبریز
د -۱۸- پتروشیمی بیدبلند خلیج فارس
د -۱۹- شرکت پترو پالایش کنگان
د -۲۰- شرکت پتروشیمی بیستون صرفاً برای صادرات LAB
بند «ه» – صادرات انواع نفت خام و میعانات گازی
صادرات انواع نفت خام و میعانات گازی، به‌طور انحصاری توسط شرکت ملی نفت ایران صورت می‌گیرد.
* معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت مکلف است، به‌منظور تسهیل عملیات گمرک و اجرای بهتر موارد مذکور در این نامه و در اجرای مصوبه شماره ۸۶۹۷۵/ ت ۵۶۹۷۲ ه تاریخ ۱۱ مهرماه ۱۳۹۸ هیئت محترم وزیران، با پیگیری از طریق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منشاء‌های مجاز مذکور در این نامه را در سامانه «ثامن» اعمال نموده و این موارد را جایگزین ترتیبات فعلی مورد عمل در این سامانه نماید.
تبصره: در سامانه ثامن سقف میزان خرید با پروانه بهره برداری واحد تطبیق داده شود.
* هرگونه اضافه و کم کردن به اسامی مندرج در بندهای (الف) تا (ه) این نامه صرفاً توسط وزیر نفت انجام خواهد شد، لیکن اشخاصی که نام آنها در این نامه به عنوان منشأ مجاز برای تولید انواع فرآورده‌ها و مشتقات نفتی و محصولات نهایی آنها نیامده و منشأ تولیدات نهایی آنها، شرکت‌ها / پالایشگاه‌ها / پتروشیمی‌های مذکور در این نامه نمی‌باشد، باید به پیشنهاد اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی و پس از این معاونت برنامه ریزی وزارت نفت، به صورت موردی مجوز / معرفی نامه تأیید منشأ مجاز، دریافت نماید.
*مدت اعتبار هریک از فاکتورهای منشأ صادرشده برای واحدهای یادشده در این ابلاغیه، حداکثر ۶ ماه از زمان صدور آن می‌باشد.

لینک کوتاه : http://asrsanat.com/?p=225
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما