اما مرکز آمار در گزارش اخیر خود هزینه‌ شرکت‌های تولید‌کننده فعال در بخش‌های مختلف صنعت از جمله شرکت‌های خودروسازی را در قالب «میانگین شاخص قیمت تولیدکننده محصولات صنعتی» مورد بررسی قرار داده است. شاخص قیمت تولید‌کننده، معیاری برای اندازه‌گیری تغییرات در میانگین قیمت دریافت شده توسط تولیدکنندگان، به ازای تولید کالا و خدمات در داخل کشــور، نســبت به یک دوره زمانی معین (ســال پایه) است.در حقیقت، شــاخص قیمت تولیدکننده روند تغییرات میانگین قیمت کالاها و خدمات تولید شده در داخل کشور را از دیدگاه تولیدکنندگان نشان می‌دهد. سال پایه مدنظر سازمان آمار ۱۳۹۰ است و عدد شاخص در این سال ۱۰۰ در نظر گرفته شده است.اما همان‌طور که پیش‌تر گفته شد تورم تولیدکننده در بخش تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیمه‌تریلر در پاییز امسال روند صعودی داشته است.

این مساله نشان‌دهنده این موضوع است که هزینه تولید در این بخش افزایش یافته است. بر این اساس شاخص قیمت تولید‌کننده وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیمه‌تریلر در فصل پاییز سال‌جاری ۷/ ۶ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل داشته است. شاخص این بخش در فصل پاییز سال‌جاری نسبت به فصل پاییز ۹۷ ( تورم نقطه به نقطه) ۱/ ۸۵ درصد افزایش یافته است. اما همانطور که عنوان شد سال پایه مدنظر سازمان آمار ۱۳۹۰ است و عدد شاخص در این سال ۱۰۰ در نظر گرفته شده است. بدین ترتیب در پاییز ۹۸ شاخص قیمت تولیدکننده بخش وسایل تقلیه موتوری تریلر و نیمه‌تریلر به عدد ۵۹۵ رسیده و این در شرایطی است که در پاییز ۹۷ این عدد ۳۲۱ بوده است. اما در پاییز ۹۶ هزینه تولید در شرکت‌های تولید‌کننده خودرو عدد ۲۴۲  و در پاییز ۹۵ نیز تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش خودرو ۲۳۲ بوده است.بر این اساس ترتیب این اعداد به نوعی افزایش هزینه بخش خودرو را در سال‌های مختلف نشان می‌دهد و این در شرایطی است که پاییز امسال این شاخص رشد چشمگیری داشته است.