یکی از نکات قابل توجه صنعت فولاد این است که سازندگان داخلی سهم تقریبی ۵۰۰میلیون دلاری در تامین تجهیزات مورد نیاز این صنعت دارند. این عدد گویای توان ساخت و البته دانشی است که در اختیار شرکت‌های داخلی قرار دارد، در همین حال فرصتی برای ایجاد زیربنا و سازماندهی در مسیر بومی‌سازی است. صاحبان صنایع فولاد و شرکت‌های سازنده تجهیزات، خواهان شکل‌گیری تشکلی هستند که بتواند در قالب انجمن قطعه سازان فولاد پا به عرصه گذارد و به رفع دغدغه شرکت‌های تولیدکننده فولاد بپردازد. چنین ساختاری مورد حمایت ایمیدرو به‌عنوان سازمانی که توسعه و توانمندسازی را به‌عنوان دو اصل مهم پیش رو دارد، قرار می‌گیرد. هرچند پیش‌تر نیز اینجانب همکاری با تشکل‌ها و ارتباط نزدیک با بخش خصوصی را مورد تاکید قرار داده ام. یکی از مزایای دیگر چنین ساختاری همگرایی و یکپارچگی در اجرای سیاست‌ها است، به گونه‌ای که نیازمندی‌ها در یک وب سایت یا بانک اطلاعاتی مطرح و سازنده‌ای که توان برطرف کردن نیاز را دارد، برای ساخت آن اعلام آمادگی می‌کند و به این ترتیب ارتباط دوسویه شکلی هدفمند می‌گیرد. از سوی دیگر، در ذیل مفهوم بومی‌سازی، چنانچه معیاری مانند کاهش ارزبری مدنظر قرار گیرد، می‌توان شرکت‌هایی که ضمن حفظ کیفیت تولید، در این مسیر حرکت کرده‌اند را مورد تشویق قرار داد. علاوه بر این بخش پژوهش به‌عنوان حوزه تاثیرگذار و زیربنایی، همراستا با حوزه تولید نیز به معرفی برترین ها، بپردازد. به بیانی دیگر مجموعه‌ای که کاهش ارزبری را رقم زده‌اند، معرفی شوند و مورد تقدیر قرار گیرند. به یاد داشته باشیم که بومی‌سازی فرصتی برای رشد و توسعه ایجاد کرده که باید حداکثر بهره‌برداری را از آن به عمل آورد. اکنون در نقطه عطفی هستیم که منافع آتی آن نصیب همگان خواهد شد.

خداداد غریب‌پورمعاون وزیر صمت و رئیس هیات عامل ایمیدرو