۱۴۰۱-۰۴-۱۶ - ۱۳:۴۷

بهرەبرداری از ۴۲۰۰ طرح صنعتی در کشور

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، از بهرەبرداری و رشد ۴ هزار و ۲۰۰ طرح صنعتی در سطح کشور خبرداد.

 به گزارش “ عصر صنعت ” ؛علی رسولیان امروز (۱۶تیر) در نشستی با خبرنگاران استان اظهار کرد: در حال حاضر ۴۹ هزار و ۲۰۰ واحد صنعتی در سطح شهرک‌های کشور فعال و قریب بە یک میلیون نفر نیز مشغول بە کار هستند.

وی بە ۴ هزار و ۲۰۰ طرح صنعتی در حال رشد در سطح کشور اشارە و عنوان کرد: حرکت ما بە سمت و سوی بهره برداری از واحدهای صنعتی موجود است.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران افزود: حدود ۵۰ درصد از واگذاری زمین و قراردادهای صنعتی به بهره برداری و تولید رسیدە است.

رسولیان بیان کرد: از طریق قوە قضاییە نسبت بە بازپس‌گیری زمین از افرادی کە قصد ساخت و ساز و بهرەبرداری واحدهای صنعتی ندارند اقدام و سال گذشتە قریب بە یک هزار و ۹۰۰ قرارداد دست‌نخوردە بە دادگاە معرفی و ۷۷۰ هکتار زمین بازپس گرفتە و دراختیار فعالان اقتصادی قرار دادە شدە است.

وی تصریح کرد: از تبصرە ۱٨ قانون بودجە و ستادهای تسهیل استان و اعتبارات مشخص شدە در سفر ریاست‌جمهوری تامین مالی واحدهای صنعتی نیمە‌فعال صورت می‌گیرد.

رسولیان در خصوص برنامە آمایش توسعە صنعتی در کشور بیان کرد: این طرح بە چند شهرستان مشخص از جملە استان کردستان اختصاص دادە و طی چند هفتە آیندە عملیاتی و اعلام خواهد شد.

وی ادامە داد: توجە جدی بە استان‌های محروم از صنعت از جملە اولویت‌ها و عزم جدی وزیر صمت است.

رسولیان با اشارە بە اینکە استان کردستان ظرفیت و قابلیت توسعە صنعتی را دارد؛ اضافە کرد: یکی از اولویت‌های ما در سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران توجە بە استان کردستان است.

در ادامە مدیرعامل شرکت شهرک‌های استان کردستان گفت: در حال حاضر  ۳۰ مصوبە و ۲۱ شهرک در حال واگذاری در استان کردستان داریم.

احمدخسروی در خصوص اشتغالزایی شرکت‌های صنعتی اظهار کرد: اشتغالزایی شرکت‌های صنعتی ۱۲ هزار نفر است و ۷۳۰ قرارداد نیز بە بهرەبرداری رسیدە است.

وی در پایان از واگذاری یک هزار و ۴٨۰ واحد صنعتی در استان خبر داد.

لینک کوتاه : http://asrsanat.com/?p=37252
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)